Hout maakt overduidelijk deel uit van de biologische kringloop. Dat maakt het niet alleen een bouwmateriaal met een lange historie, maar hout heeft vooral ook de toekomst!

De bouwsector is grondstoffen intensief en neemt naar schatting 50% van het grondstoffenverbruik, 40% van het totale energieverbruik en 30% van het totale waterverbruik in Nederland voor zijn rekening. Daarnaast heeft een groot deel van alle afval in Nederland (circa 40%) betrekking op bouw- en sloopafval en is de sector verantwoordelijk voor circa 35% van de CO² uitstoot.

Het overheidsbeleid ‘Nederland circulair in 2050’ stimuleert het gebruik van duurzaam geproduceerd hout. Zowel dit plan als het zogeheten Grondstoffenakkoord worden de komende maanden verder ingevuld.

Het hergebruik van bouw- en sloopafval uit de B&U gebeurt al op grote schaal (>95%), waarbij bouwpuin vaak verwerkt wordt tot granulaat dat als funderingsmateriaal wordt gebruikt in de GWW. Samen met HEEM-Wonen en Bouwbedrijf Jongen is Helwig partner in het project Super-Local waarbij een Expo-gebouw is gerealiseerd (maart 2018) 100% uit materialen welke uit een te slopen flatgebouw zijn gehaald in Bleijerheide  te Kerkrade.

 

 

 

Helwig Timmerfabriek is onder leiding van TNO één van de deelnemers in de technologiecluster Circulair Hout om met name te onderzoeken of goed hout van gesloopte kozijnen nog hergebruikt kan worden.

In de 2e helft van 2018 gaat Helwig samen met MEVO Houtindustrie een 4 tal demo-woningen maken met kozijnen uit Accoya hout die voldoen aan alle eisen en aan de binnenzijde gelamineerd worden uit vurenhout afkomstig van gesloopte kozijnen uit een naburig flatgebouw. Helwig wil voorop lopen met deze ontwikkeling en haar steentje bijdragen aan echte Duurzaamheid én CO² reductie vooruitlopend op het overheidsproject “Nederland Circulair in 2050”.

Flatgebouw 100 app. Jonkerbergstraat te Kerkrade

 

Expo- gebouw te Kerkrade